Hubert Dornano Net Worth is$1.3 Billion
VN:F [1.9.22_1171]
deserves the money?
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Would you date ?
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
Hubert D'Ornano Net Worth: Hubert D'Ornano is a French businessman who has a net worth of $1.3 billion. An entrepreneur with a clear vision, Hubert D'Ornano set up Sisley Cosmetics in 1976 with the idea to rely on technological advancements to convert the best aspects of plants and essential oils in beauty products. The D'Ornano family still owns 100% of Sisley, which has expanded tremendously over its almost four decades of operation. Today, it is undoubtedly one of the most prestigious companies of high-end cosmetics worldwide. Always by his side, Hubert's wife, Isabelle D'Ornano, has been also contributed to the creation of the products and the brand's image. As for their two children, they have been actively involved in the family business twenty years now. Most notably, their son Philippe D'Ornano is CEO, whereas their daughter Christine D'Ornano serves as Vice President, who supervises marketing strategies and runs the Great Britain office.
Hrabia Hubert d???Ornano (ur. 31 marca 1926, Me??giew) ??? przemys??owiec francuski z bran? 1/4 y kosmetycznej.
Syn hrabiego Wilhelma (Guillaume), w latach mi??dzywojennych konsula francuskiego w Warszawie, i El? 1/4 biety z Michalskich, jest bratem znanego polityka Michela d???Ornano, potomkiem Bonapart??w, praprawnukiem marsza??ka Francji Filipa Antoniego d???Ornano i Marii Walewskiej.
Hrabia Hubert studiowa?? w Szkole im. ??w. Marcina w Pontoise i na Wydziale Prawa paryskiej Sorbony. W roku 1946 za??o? 1/4 y?? wraz z ojcem i bratem Micha??em wytw??rni?? kosmetyk??w ???Jean d???Albret-Orlane???, i by?? w latach 1971-1974 jej prezesem i dyrektorem generalnym. Te same funkcje pe??ni?? w tych latach w firmie Jean-Louis Scherrer SA.
6 lipca 1963 w Deauville, Hubert d???Ornano o? 1/4 eni?? si?? z Izabel?? z hr. Potockich (ur. 16 lipca 1937 w Warszawie), c??rk?? hr. J??zefa Potockiego i ks. Krystyny Radziwi??????wnej (c??rki s??awnego Janusza Radziwi????a). Ornanowie maj?? pi??cioro dzieci: Filipa (ur. 1964), Marka (ur. 1966), El? 1/4 biet?? (ur. 1968), Mari??-Letycj?? (ur. 1970) i Krystyn?? (ur. 1973). Hrabina Izabela uwa? 1/4 ana jest za jedn?? z najelegantszych kobiet na ??wiecie.
W roku 1975 ma??? 1/4 onkowie Hubert i Izabela d???Ornano za??o? 1/4 yli w??asn?? fabryk?? ekskluzywnych kosmetyk??w pod nazw?? Sisley SA, zatrudniaj??c?? 3 000 os??b, kt??rej najbardziej znanym produktem jest Eau du Soir (projekt flakonu dla tej wody pochodzi od polskiego rze??biarza Bronis??awa Krzysztofa). Po wycofaniu si?? hr. Huberta z interes??w firma Sisley jest dzi?? prowadzona przez jego ? 1/4 on?? i najstarszego syna. C??rka Krystyna prowadzi filie firmy w Wielkiej Brytanii i Meksyku. Ma??? 1/4 onkowie d???Ornano uwa? 1/4 ani s?? za wielkich mecenas??w polskiej kultury i sztuki w Pary? 1/4 u.

Hubert Dornano Net Worth, 1.0 out of 5 based on 1 rating
(Visited 26 times, 1 visits today)

Hubert Dornano Latest News

Lancome Heir Becomes Billionaire Thanks To Sisley, Seller Of $475 Face Cream

Forbes estimates that Hubert d'Ornano has a net worth of $1.3 billion. He and his family own 100% of Sisley, the private skin care and fragrance company he founded in 1976. D'Ornano is considered ...
Posted: November 30, 2012, 5:06 am

Hubert D’Ornano

Mr. Hubert D’Ornano Founded c.f.e.b. SISLEY SAS in 1976. Mr. D’Ornano is a visionary creator and daring entrepreneur, has headed the Sisley brand for over thirty years. The information and data ...
Posted: June 25, 2019, 6:03 pm

This Iconic French Skin-Care Brand Just Launched Hair Care—And It’s a Game Changer

“My grandmother used to wash her hair with eggs,” reveals Christine d’Ornano, daughter of the late Hubert, who acquired Sisley Paris in 1976. And she reaped the benefits of all that cracking and ...
Posted: February 8, 2018, 1:36 pm
Related Topics: